Missie

‘Missie' is de tweede tentoonstelling uit een speciale serie van vier De Mix projecten. Een initiatief van het Nederlands Fotomuseum, Limburgs Museum en fotograaf Rafaël Philippen.

In ‘Missie' heeft Andrea Stultiens een nieuwe fotoserie gemaakt naar aanleiding van het werk van Paul Julien.

Toen Andrea Stultiens het fotowerk van Julien liet zien in Liberia, kwam ze in aanraking met de traditie van verhalen­vertellers die een schakel vormen met het verleden.

PAUL JULIEN (1901-2001)

Als gepromoveerd scheikundige maakte dr. Paul Julien tussen 1926 en 1962 op eigen initiatief zeker 29 expedities naar verschillende delen van Afrika. Hij deed serologisch bloedonderzoek onder geïsoleerde bevolkingsgroepen, dat moest leiden tot kennis over de verspreiding van de mensheid over het Afrikaanse continent. Dit onderzoek had niet het gewenste resultaat, maar de documentatie van zijn reizen resulteerde in veel media-aandacht in Nederland, lezingen en vier boeken, waaronder drie bestsellers.

Juliens reizen leidden tot omvangrijke foto- en filmreportages, die zoals hijzelf beweerde, in dienst stonden van de wetenschap. De visuele nalatenschap van Julien bevindt zich in het Nederlands Fotomuseum en Filminstituut EYE. Zijn expedities voerden tot diep in de binnenlanden van verschillende Afrikaanse landen. Hij maakte daar, als praktiserend katholiek, veelvuldig gebruik van faciliteiten en kennis van missionarissen van, onder andere, de Sociëteit van de Afrikaanse Missie (SMA), die in Limburg een vestiging had in Cadier en Keer. In 1932, tijdens zijn eerste grote onderzoeksexpeditie, reisde Paul Julien door Liberia. Het land heeft in de laatste jaren van de 19de en de eerste jaren van de 20ste eeuw intense perioden van burgeroorlog doorgemaakt die de infrastructuur van het land ernstig hebben aangetast.

ANDREA STULTIENS (1974)

Toen Andrea Stultiens het fotowerk van Julien liet zien in Liberia, kwam ze in aanraking met de traditie van verhalenvertellers die met hun vertellingen een schakel vormen met het verleden. Hoewel deze traditie heeft geleden onder de burgeroorlogen, is ze er nog steeds. In Liberia werkte Stultiens samen met verteller Tony Kerdoe. Kerdoe hielp haar om Juliens observaties letterlijk van een ander perspectief te voorzien. Op die wijze krijgen de op zichzelf waardevolle beelden van Julien een diepere betekenis in een cultuur waarvan ze slechts fragmenten laten zien. Andrea Stultiens hanteert deze werkwijze in haar streven naar een meer genuanceerde beeldvorming over het zeer grote en diverse Afrikaanse continent. Het onderwerp van de katholieke missie is ook het hoofdthema in de films van de SMA, in beheer van het Limburgs Museum. Door filmvertoningen te verbinden aan de tentoonstelling De Mix: Missie, kunnen wij een historische en voor Limburg relevante context schetsen van de wereld waarin Paul Julien rondreisde.

Van 11 december 2016 tot en met 26 maart 2017 was de tentoonstelling De Mix: Missie te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Hierin presenteerde fotografe Andrea Stultiens (1974) nieuw werk, geïnspireerd op het oeuvre van antropoloog, amateurfotograaf en -filmer Paul Julien (1901-2001). De tentoonstelling toont nieuwe afdrukken van negatieven van Paul Julien uit de collectie van het Nederlands Fotomuseum. Daarnaast is door Stultiens vervaardigd materiaal te zien dat inzicht geeft in de wijze waarop Juliens foto’s tot leven kunnen komen.

Opening expositie

Op zondag 11 december, opende de tweede tentoonstelling uit de serie De Mix: “Missie” in het Limburgs Museum in Venlo. In het Museumtheater heette directeur Jos Schatorié LM en Ruud Visschedijk NFM ons welkom, een woord van Frank Holthuizen en vervolgens keken we naar een filmfragment met Paul Julien hierna luisterde we naar een interview met Andrea Stultiens, Sef Derkx en Cor Adolfse volgde.