STILTE

De Mix ‘Stilte’ met Pieter de Booys en Suzanne Valkenburg is een project van Stichting Beeldmix en Museum Arnhem, in samenwerking met Stichting Eusebius Arnhem.

PIETER DE BOOYS (1898-2003)

Pieter de Booys had in de oorlogsjaren een fotowinkel op de hoek Jansplaats-Grote Oord in het centrum van Arnhem. Na ‘operatie Market Garden’, de mislukte bevrijdingsoperatie van de Geallieerden in 1944, werd Arnhem op last van de Duitse bezetter geëvacueerd. Wat overbleef was een stille, verlaten stad, die al snel door Duitse soldaten werd geplunderd. Deuren werden opengetrapt, huisraad overhoopgehaald, kostbaarheden gestolen. De
verzetsgroep ‘De Ondergedoken Camera’ vroeg De Booys of hij de plunderingen wilde fotograferen als later bewijs. Met gevaar voor zijn leven legde De Booys de gebeurtenissen vast op negen fotorolletjes. De driehonderd foto’s, die later werden gebundeld in het boek ‘Door de lens van De Booys’ vormen een indrukwekkend monument van de laatste fase van de bezetting in Arnhem.

SUZANNE VALKENBURG (1981)

Suzanne is een fotograaf en beeldend kunstenaar. Zij zoekt in haar fotografisch werk de schoonheid en de basiskenmerken van de menselijke natuur. Via interdisciplinaire samenwerking met journalisten, filmmakers en ontwerpers zoekt zij naar nieuwe manieren van het ontwikkelen van conceptuele visuele verhalen. Ze verkent de grenzen van documentaire maken als een autonome vorm van kunst door de presentatie van haar werk in een combinatie van verschillende contexten: het traditionele fotoboek, de white cube, film en de virtuele ruimte online.

"Museum Arnhem vroeg Suzanne Valkenburg om vijftien foto’s uit ‘Door de lens van De Booys’ naar eigen inzicht te gebruiken als basis van een serie rondom het thema ‘Stilte’. Valkenburg voelt zich verknocht met de stad Arnhem en trok alle wijken in om er het dagelijks leven vast te leggen. Net zoals Pieter de Booys, toen hij destijds door ‘De Ondergedoken Camera’ werd benaderd, voelde Suzanne Valkenburg zich overvallen door de opdracht. “Het was natuurlijk super eervol, maar ik voelde ook druk. Achteraf was dat misschien wel goed. Net als Pieter de Booys legde ik vast wat ik onderweg aantrof.” Ze trok er een paar keer per week ‘s avonds, wanneer het licht op z’n mooist is, op uit. Altijd in de directe omgeving. Wanneer de stilte haar ‘overviel’ sloeg ze toe. Wat overbleef was een ‘rijke oogst’, die gecombineerd met vijftien door haar geselecteerde foto’s van De Booys een indrukwekkend beeld geven van de stille stad Arnhem. Haar stad, hun stad."
Marcel van Rosmalen

Expositie 'STILTE' Museum Arnhem

Van 8 september tot 28 december 2019 was de tentoonstelling De Mix: Stilte te zien in de Eusebiuskerk. In de fototentoonstelling De Mix ‘Stilte’ vertaalt Arnhemse fotograaf Suzanne Valkenburg historische beelden van Pieter de Booys naar de huidige tijd. De foto’s van zowel de Booys als Valkenburg waren gedrukt op doeken die in de kooromgang van de Eusebiuskerk te Arnhem hingen.